ATMOSFERA I OCEANY

Atmosfera, i oceany nieustannie wymieniają dwu­tlenek węgla ze skałami i z organizmami żywymi: otrzymują dwutlenek dzięki aktywności wulkanicz­nej, oddychaniu i rozkładowi organizmów, oddają go zaś przy wietrzeniu skał i fotosyntezie w roślinach. W morzu biosfera wykorzystując promieniowanie świetlne Słońca zużywa dwutlenek węgla na własny rozrost, ale rośliny również go wydalają.Kiedy zmieniają się tempa tych procesów, zmienia się również zawartość dwutlenku węgla w atmosferze, co modyfikuje bilans promieniowania i podnosi względnie obniża temperaturę Ziemi. Mechanizm wymiany CO2 mógłby sam jako taki stanowić wytłumaczenie okresów zlodowaceń, jeśli — na przykład — przyjąć, że ustała wtedy aktywność wulkaniczna lub też, że wzmogła się wegetacja w śro­dowiskach bagiennych wiążąc dwutlenek, z którego ostatecznie powstać miały złoża węgla.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂