DOGODNE WYJAŚNIENIE

Było to zarazem bardzo dogod­nym wyjaśnieniem położenia planet w tej samej (z grubsza) płaszczyźnie. W sto lat potem James Clerk Maxwell zgłosił dwa zabójcze dla tej hipotezy zastrzeżenią. Wskazał przede wszystkim, że „kółka z dymu” ! nie mogłyby się w żadnym razie skupić w planety.  Powstałyby z nich drobniejsze ciała w układzie takim jak na przykład pierścienie Saturna. Drugie’ zastrreżenie, które okazało się zabójcze również dla później- ‚ szych teorii, dotyczyło pędu układu planetarnego: s wielka masa ma większy pęd, to jest większą ilość ruchu niż mała poruszająca się z tą samą prędkością.  Pęd oblicza się mnożąc masę przez prędkość.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂