DUŻA WARTOŚĆ EKONOMICZNA

Może to mieć dużą wartość ekonomiczną dla wielu krajów zasobnych w formacje geotermiczne, natomiast pozbawionych paliw kopal­nych i możliwości hydroelektrycznych. Źródła geoter­miczne raz odkryte mogą być wykorzystywane wszę­dzie tam, gdzie jest ekonomicznie dogodnie zlokali­zować ośrodek przemysłowy czy miasto. Pobór ener­gii można regulować dowolnie — zależnie od zapo­trzebowania. Wystarczałby więc niejako jeden otwór wiertniczy, aby zaspokoić potrzeby miejscowego prze­mysłu, bez angażowania wielkich kapitałów i pono­szenia kosztów przekazu energii. ONZ zaoferowała techniczną pomoc każdemu państwu członkowskiemu, które interesowałoby się tym „nowym” — w istocie chyba najstarszym — źródłem energii ziemskiej. Trudno jednak znaleźć ekspertów, którzy mogliby do­konać koniecznych badań w tej tak lekceważonej dziedzinie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)