DWA RODZAJE FAL

Są dwa rodzaje fal, które rozchodzą się w głąb Zie­mi z ośrodka wstrząsów. Są to fale podłużne P i fale poprzeczne S — przy pierwszych cząstki drgają rów­nolegle do kierunku rozchodzenia się fali uderzenio­wej, przy drugich zaś prostopadle. W ciałach stałych fale P rozchodzą się o połowę szybciej niż fale S. Przejście wskroś Ziemi po średnicy zabiera falom P 20 minut i 12 sekund. Fale S nie przenoszą się w za­sadzie przez ośrodki ciekłe. Jeśli więc okazuje się, że jakiś fragment wnętrza Ziemi przenosi i fale P, i fa­le S, to znaczy, iż jest on zestalony. Brak fal S do­wodzi, że dana część Ziemi jest w stanie ciekłym. Sejsmologowie umiejscowili początek jądra 1800 mil poniżej powierzchni. Oznacza to, że promień jądra wynosi 2200 mil.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *