DZIĘKI SYSTEMOWI SATELITÓW

Otóż dzięki systemowi satelitów meteorolo­gicznych możliwe jest otrzymywanie co dwadzieścia cztery godziny fotografii wszystkich układów hura- ganorodnych, w dość podobny sposób jak na znacznie niższych wysokościach można nadzorować z helikop­terów ruch drogowy. Podczas gdy obserwatoria na­ziemne z radiosondami na balonach czy choćby ra­kietami są w stanie zdobyć jedynie ułamkowe infor­macje, satelity meteorologiczne potrafią nadawać do­kładne obrazy i przekazywać szczegółowe :informacje o górnych warstwach atmosfery.Aby meteorologia mogła zgłosić roszczenia do ty­tułu wiedzy ścisłej, potrzebne byłyby wielkie postępy w fizykalnym rozumieniu cyrkulacji atmosferycznej w ogólności oraz systemów pogody, dla których jest ona podłożem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *