DZIĘKI SYSTEMOWI SATELITÓW

Otóż dzięki systemowi satelitów meteorolo­gicznych możliwe jest otrzymywanie co dwadzieścia cztery godziny fotografii wszystkich układów hura- ganorodnych, w dość podobny sposób jak na znacznie niższych wysokościach można nadzorować z helikop­terów ruch drogowy. Podczas gdy obserwatoria na­ziemne z radiosondami na balonach czy choćby ra­kietami są w stanie zdobyć jedynie ułamkowe infor­macje, satelity meteorologiczne potrafią nadawać do­kładne obrazy i przekazywać szczegółowe :informacje o górnych warstwach atmosfery.Aby meteorologia mogła zgłosić roszczenia do ty­tułu wiedzy ścisłej, potrzebne byłyby wielkie postępy w fizykalnym rozumieniu cyrkulacji atmosferycznej w ogólności oraz systemów pogody, dla których jest ona podłożem.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂