GŁÓWNI KONKURENCJI

Ponieważ jednak na tych tere­nach może łowić każdy chętny, jedynie od między­narodowej organizacji można oczekiwać, że zechce rzeczy wisicie na wielką skalę finansować przedsię­wzięcie służące wspólnej potrzebie wydajniejszej żyw­nościowej eksploatacji morza. Inna propozycja prze­widuje sprzątanie dna. Głównymi konkurentami ryb jadalnych do składników pokarmowych morza są roz­gwiazdy. Gdyby udało się je przerzedzić przerabiając na paszę dla drobiu, rybom jadalnym powodziłoby się lepiej. Jest to znów wspólny interes i sprawa między­narodowa. Inna propozycja dotyczy systematycznego wykorzystania Oceanu Antarktycznego otaczającego kontynent, który na mocy międzynarodowych porozu­mień został już zabezpieczony przed kolonizacją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)