INACZEJ NIŻ KULA BILARDOWA

Inaczej niż kula bi­lardowa — punkt masy nie ma koloru, nie można o  nim myśleć jako o ciepłym bądź zimnym. Co wię­cej, w przeciwieństwie do kuli bilardowej punkt ma­sy nie zajmuje miejsca w przestrzeni, ponieważ zgod­nie z geometrią Euklidesa jest nierozciągły. Trapiło to klasycznych filozofów, którzy wiele zajmowali się problematyką związaną z takimi pojęciami, jak roz­ciągłość czy też nierozciągłość punktu. W mechanice ewtona można z całym spokojem pominąć tę argu­mentację; formułuje się równania dla nierozciągłego bezbarwnego i pozbawionego jakiejkolwiek ciepłoty punktu masy i interpretuje ten zapis posługując się wyobrażeniem kuli bilardowej lub czegoś podobnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *