INTENSYWNA DZIAŁALNOŚĆ

W okresach intensywnej aktywności, kiedy plamy zdają się wrzeć jak wulkany miotając cząstkami ato­mowymi i promieniowaniem, następuje interferencja ze zjonizowanymi warstwami wokół Ziemi. Może to prowadzić nawet do zerwania połączeń radiokomuni­kacyjnych. Natura plam słonecznych, mechanizm ich nagłego pojawiania się i rozwoju należą do dręczących pro­blemów, których naukowcy nie przestają badać. To samo dotyczy: struktury chromosfery; niestabilnego obszaru przejściowego wokół jaśniejącej tarczy Słoń­ca, czyli fotosfery,, oraz materii korony: rozrzedzonej j zewnętrznej atmosfery słonecznej, która wypełnia — być może — całą przestrzeń międzyplanetarną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *