INTENSYWNOŚĆ NAPROMIENIOWANIA

Zależnie od intensywności napromieniowania i za­stosowanych materiałów, emisję elektronów można wywołać z pomocą światła widzialnego. Tak się tłu­maczy działanie komórki fotoelektrycznej, która prze­kształca światło w prąd elektryczny — strumień elektronów. Wspomnijmy choćby, jaką rolę odegrała ona w przemyśle rozrywkowym (wśród tysięcy in­nych zastosowań). Komórka fbtcelektryczna pozwala na korzystanie ze ścieżki dźwiękowej na taśmie filmu. Kamera telewizyjna — zarówno do zdjęć czarno-bia­łych, jak kolorowych — składa się z mozaiki światło­czułych komórek, które reagując na stopień lub bar­wę (częstotliwości) naświetlenia przekształcają je w sygnały elektryczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂