INTERESUJĄCE INFORMACJE

Nader interesujących informacji dostarczyły próbki osadów 2; dna i ze zboczy podmorskiej głębiny. Mate­riał wydobyty na powierzchnię jako pierwszy był czarny jak smoła i składał się głównie z tlenków że­laza (magnetycznych), z anhydrytu (CaSOi) oraz bez­postaciowego dwutlenku krzemu (SiOan HaO). Rent­gen wykazał też w badaniach krystalograficznych obecność niewielkich ilości sfalerytu, czyli blendy cynkowej (ZnS). Odkrycia na Morzu Czerwonym skła­niały do pytań zasadniczych dotyczących (1) pocho­dzenia tych gorących solanek, (2) wysokich stężeń że­laza, manganu i uwodnionej krzemionki oraz (3) za­leżności chemicznej między dużą ciepłotą wód a złozami krzemionki, anhydrytu i metali ciężkich.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)