METODY I POMIARY

Obecnie wszakże dowodów na rozszerzanie się wszechświata dostarczają wysoce wysubtelnione me­tody i pomiary stosowane przy badaniu światła, które Francis Bacon nazwał: „Pierwszym tworem Boga”. Za światło wolno nam zaś z pełnym prawem uznać wszelkie promieniowanie elektromagnetyczne, w związku z tym możemy wykorzystać również nowe dowody z radioastronomii.Metod i pomiarów dostarcza spektroskopia. Naj­prostszym przykładem widma badanego przez spek­troskopię jest tęcza. Jest to po prostu białe światło słoneczne rozłożone na barwy składowe (czyli skła­dowe długości fal). Za pomocą pryzmatu lub siatki dyfrakcyjnej można zrobić to samo z większą precy­zją.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂