MIĘDZY ENERGIĄ I BARWĄ

Związek między energią i barwą można wyrazić w taki sposób: aby znaleźć energię fotonu należy częstotliwość jego ruchu pomnożyć przez liczbę 6,625 podzieloną przez jedynkę z dwudziestoma siedmioma zerami: 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000. (Dlacze­go? — Uwierzmy Planckowi na słowo.) To się pisze: 6,625X10″ lub — w stenografii matematycznej “: h. Stała h Plancka należy do nieodzownych elemen­tów współczesnej nauki. Gdyby udało się ją zakwe­stionować z powodzeniem — że zaś w nauce nie ma nic świętego, więc próbowano — podważyłoby to większość aktualnych teorii wszechświata i zachwia­ło paradygmatem teorii kwantów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂