NADCHODZĄCE ŚWIATŁO

Światło nadchodzące od nich, zarówno w towarzystwie sygnałów radiowych, jak i bez nich, wykazywało bardzo duże przesunięcia ku czerwieni.(Na wypadek wybaczalnej zresztą konfuzji z powo­du „błękitnej galaktyki z przesunięciem ku czerwie­ni” przypominam, iż to przesunięcie nie oznacza wca­le barwy postrzeganej, lecz położenie linii na spektrogramach bardziej niż zazwyczaj na prawo, bliżej czer­wonego końca widma.)Przesunięcia były tak znaczne, że wpłynęło to na zasadniczy obraz wszechświata. Jeśli jego obiekty naniesiemy na wykres, na którym na osi pionowej odmierza się rosnące wraz z prędkością przesunięcia ku czerwieni, a na osi poziomej malejącą w miarą wzrostu odległości jasność, to otrzymany diagram powie nam coś o charakterze rozszerzania się wszech­świata.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *