ODDALENIE SIĘ OBSERWATORA

Walterowi Baade rów­nież z obserwatorium na Mount Wilson, udało się sfo­tografować centrum Andromedy i towarzyszące war­kocze z tak dużą siłą rozdzielczą, że wyodrębnił na zdjęciach pojedyncze gwiazdy. Obecnie wiadomo, że Andromeda i niezliczone inne mgławice spiralne skła­dają się każda z miliardów gwiazd, takich jak nasze Słońce lub większych. To, w czym kiedyś dopatry­wano się świetlistego wiru kosmicznego pyłu, okazało się wyspiarskim wszechświatem. Jego gwiazd tylko z racji oddalenia od obserwatora nie dostrzega się z oddzielna, lecz stopione w jedną, nikłą poświatę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *