OTOCZKA

Nim przejdziemy do nauk o Ziemi, to jest traktują­cych o naturze planety, na której bytujemy, zajmij- my się jeszcze trochę Słońcem, właściwym — jak mo­żemy przyjąć — sprawcą powstania Ziemi. W każ­dym razie nie sposób przeczyć, że dzięki niemu trwa nasze życie. Oto pokrótce dowód tożsamości Słońca. Jest najbliż­szą z gwiazd, gorącym, o własnej mocy świecącym globem. (W odróżnieniu od planet, które świecą świa­tłem odbitym.) W porównaniu z innymi gwiazdami jest średniej wielkości. Największe z ciał Układu za­wiera tysiąc razy więcej materii niż Jowisz i ponad 300 tysięcy razy więcej niż Ziemia. Przyciąganie gra­witacyjne Słońca dyktuje ruchy planet, promienie zaś jego dostarczają energii, która podtrzymuje prawie każdego rodzaju aktywność na Ziemi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *