PODNIESIENIE PRODUKCJI

Jednym ze sposobów podniesienia produkcji żyw­ności niezbędnej dla utrzymania zwiększającej się liczby ludności jest nawadnianie. Oznacza to magazy­nowanie wody, zazwyczaj za pomocą zapór naziem­nych: w gorącej strefie klimatycznej, tak jak w przy­padku tamy asuańskiej straty wskutek parowania dosięgają czasem jednej trzeciej pojemności zbiorni­ka, nie licząc parowania z kanałów rozprowadzają­cych. Można przewidzieć, że zapotrzebowanie na wo­dę będzie w roku 2000 cztery razy wyższe niż w la­tach sześćdziesiątych i wprawdzie całkowity spływ w obiegu rzecznym będzie nadal wielokrotnie większy od potrzeb, ale ekonomiczny kcszt wykorzystania go  wydatnie wzrośnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *