POTRZEBNY ZWIĄZEK

Aby powstały, potrzebny jest jakiś za­wiązek: okruch gliny, otoczak bazaltowy lub nawet ząb rekina. Mangan przynoszą do morza rzeki i źró­dła podmorskie, pochodzi też z rozkładu dennych osa­dów wulkanicznych. Jony manganu reagują z tlenem i strącają się jako cząsteczki dwutlenku manganu, które zbrylają się i opadają na dno. Te koloidalne cząstki mają powi­nowactwo z żelazem, które zachowuje się podobnie. Przesączając się przez wodę przyciągają jony niklu, kobaltu i innych minerałów. Jako elektrycznie nała­dowane przywierają na dnie do przewodliwych mate­riałów o twardych powierzchniach i stają się jakby nieorganicznymi czaszołkami. Przyciągając jony z wody rosną nadal. Jest to proces bardzo powolny, największe tempo przyrostu — oceniane metodą da­towania radioaktywnością — wynosi 1 milimetr na tysiąc lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *