PRĘDKOŚĆ EMITOWANYCH ELEKTRONÓW

Foton jest więc „czymś , co wytrąca elektrony z atomów materii i da­je im swobodę ruchu. (Parafrazując tytuł z programu telewizyjnego: „Znajdziesz foton — możesz jechać.”) Prędkość emitowanych elektronów zależy wyłącz­nie od częstotliwości zastosowanego światła. Im wyż­sza częstotliwość (im bardziej niebieskie światło), tym szybciej poruszają się elektrony. Zmniejszenie inten­sywności światła nie wpływa na prędkość elektro­nów — jedynie mniej ich zostaje wytrąconych. Ein­steinowi udało się przedstawić wzór, którym można ująć zachowanie się światła w ogólności i który zdaje sprawę 2 wyników pomiaru energii emitowanych elektronów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂