PRZYWRACANIE UŻYWALNOŚCI

Magazynowanie, oczyszczanie w celu przywrócenia używalności, transport (w Stanach Zjednoczonych są w perspektywie rurociągi wodne z Arktyki) i — ostatecznie — odsalanie na dużą skalę wody morskiej sprawią, że woda stanie się kosztow­nym surowcem. Coraz więcej uwagi przywiązywać się będzie do „kopalnictwa” wód gruntowych i trzeba bę­dzie — jak zaznaczono — znacznie dokładniejszej naukowej znajomości przedmiotu, by nie tylko ozna­czyć, lecz również zachować te zasoby. Hydrologia stała się więc jedną z tych dyscyplin w nauce o Zie­mi, które mają węzłowe znaczenie. Międzynarodowy Rok Geofizyczny był demonstracją zasadniczej jedności nauk o Ziemi, jedności, której lekceważenie w praktyce dawało często katastrofalne konsekwencje. Zakarbowali sobie tę lekcję między in­nymi Pakistańczycy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂