ROZPROSZENIE GAZU NA NIEOGRANICZONYM OBSZARZE

Sir James Jeans wykazał, że gaz rozproszony w nieograniczo­nym obszarze i poddany siłom grawitacji jest niesta­bilny i ulega rozczłonkowaniu na olbrzymie chmury gazowe. Tak więc wskutek kondensacji pierwotnego gazu mogły powstać chmury o masie równej co naj­mniej kilku Słońcom każda. Ta krytyczna masa mi­nimalna zasługuje na uwagę, ponieważ umożliwia de­dukcję związaną ściśle z jądrem atomowym i nasuwa analogię, będącą zapewne czymś więcej niż zbiegiem okoliczności między makrokosmosem nieba i mikro- kosmosem cząstek. Kiedy się poszukuje, jak my w tym wywodzie, jednolitego schematu we wszechświe­cie materii, taka analogia jest przynajmniej czymś w rodzaju odręcznego szkicu, którego powiększenie daje Kosmos, a pomniejszenie atom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)