ROZSZERZANIE NA TRZY SPOSOBY

Światło z tak oddalonego i tak prędko oddalają­cego się źródła nigdy by już do nas nie doszło, była­by to więc granica obserwacji optycznych i także ra­dioastronomicznych, gdyż prędkość fal radiowych jest identyczna z prędkością światła. Natomiast nie sta­nowiłoby to bariery dla rozumowań, ponieważ może­my śledzii; innych biegaczy w sztafecie galaktyk oszacować ich przyspieszenia.Wszechświat może się rozszerzać na trzy różne spo­soby: w niezmiennym tempie, coraz szybciej lub co­raz wolniej.W roku 19(55 dyskusję wzbogaciły nowe elementy wy- nikające z obserwacji świeżych oraz potwierdzających uprzednie. Dr Allan R. Sandagę ogłosił o odkryciu przez obserwatoria na Mount Wilson i Mount Palomar licznych, słabo widocznych obiektów błękitnych, które nazwał „błękitnymi galaktykami ąuasigwiazdowymi” (QSBG).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *