SATELITA METEOROLOGICZNY

Satelita meteorologiczny natychmiast w sposób ciągły dostarcza danych do rozpoznawania całych partii górnych warstw atmosfery, gdzie z wy­przedzeniem określane są wyże i niże. Jego przyrządy potrafią dokładnie poinformować prognostyków, ile w górnych warstwach atmosfery jest energii, mogą­cej posłużyć wytwarzaniu wiatrów, chmur i deszczu, oraz jak oscylują z dnia na dzień te ilości, które mieć będą wpływ na pogodę doniosłą dla naszego samopo­czucia i naszych materialnych potrzeb (zbiorów, itd.). Ponad troposferą — czyli tą częścią atmosfery, dla której charakterystyczne jest burzliwe mieszanie się Powietrza, formowanie chmur oraz spadek tempera­tury postępujący na ogół wraz z wysokością , której górna granica waha się od 25 000 do 55 000 stóp — znajduje się stratosfera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *