ŚCIŚLE MATEMATYCZNE UJĘCIE

Stosując to, co wiemy o turbulencji dzięki poczynio­nym na bierni obserwacjom gazowych protogalaktyk zmieniającego się wszechświata, niemiecki fizyk i ko­smolog Carl von Weizsacker, zrekonstruował praw­dopodobny przebieg zdarzeń. W kinetycznej teorii ga­zów tarcie wewnętrzne (lepkość) gazu dana jest przez jego gęstosc, prędkość cieplną cząsteczek oraz dro­gę swobodną między ich kolejnymi zderzeniami. Prędkości między różnymi częściami obra­cających się gazowych galaktyk wynosiły zapew- ne co najmniej 10 kilometrów na sekundę, natomiast prędkość cieplna cząsteczek w przeważających już wtedy dość niskich temperaturach nie sięgała praw­dopodobnie 1 kilometra na sekundę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)