UTWÓR LĄDOWY

Jakoż istotnie, utwór lądowy jest, jak się zdaje, kontynentalnym przedłużeniem Rowu Carlsber- ga na Oceanie Indyjskim, który przechodzi w ląd we wschodniej Afryce. Program Oceanu Indyjskiego był nie tylko bada­niem topografii 28 400 000 mil kwadratowych z zakry­tej wodą powierzchni Ziemi czy też prądów lub bio­sfery morskiej tego obszaru; było to także studium atmosfery w którym lotnictwo współpracowało ze statkami. Tak samo jak MRG, również Program Oce­anu Indyjskiego był współdziałaniem wielu dyscyplin był też tematycznie związany z innym jeszcze frapu­jącym aspektem MRG: badaniem Antarktydy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *