WSYSANIE PRZEZ ROWY

O wsy­saniu przez rowy można wnosić z ewidentnych do­wodów na istnienie odwrotnego parcia w łukach wulkanicznych: innymi słowy, widzimy, jak czajnik unosi pokrywkę. Podobnie jak przy wytrysku pary, kiedy siły konwekcji unoszą pokrywkę, wypływ ciep­ła z pasma wzniesień śródatlantyckich i ich przedłu­żeń wynosi 2 do 8 razy więcej niż obserwowany gdzie­kolwiek na lądzie i na pozostałych obszarach dna, z wyjątkiem głębokich rowów, gdzie — odwrotnie — spada do jednej dziesiątej średniego poziomu. Na każ­dym spotkaniu współczesnych oceanografów obecni zgodziliby się, że pasma podmorskie powstają tam, gdzie prądy konwekcyjne powodują kipienie, rowy zaś tam, gdzie powodują wsysanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *