WSZĘDZIE NA ŚWIECIE

Niemal wszę­dzie na świecie przestrzeń takich „magazynów” istnie­jących pod ziemią w porowatych skałach jest znacznie większa niż największe nawet ze sztucznych zbiorni­ków na powierzchni. Jednym z celów Międzynarodo­wej Dekady Hydrologicznej, która rozpoczęła się w roku 1965, było zebranie dokładniejszych informacji o  tych naturalnych możliwościach magazynowania wody. Część wodnych złóż podziemnych, o których tu była mowa, jest odcięta geologicznie w „butlach”, które podobnie jak opróżnione szyby naf towe nigdy już nie będą ponownie napełnione. Inne zapełniają się i opróż­niają bard.zo powoli: podziemny dopływ Nilu posuwa się z szybkością 30 stóp rocznie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)