WYSOKIE TEMPERATURY

Wysokie temperatury — istniejące na przykład we wnętrzu Ziemi — są dopiero późniejszym rezultatem ogrom­nych ciśnień tam powstałych oraz ciepła wytwarza­nego w radioaktywnych procesach rozpadu (nie fuzji!) pierwiastków ciężkich.„W ostatnich stadiach kondensacji — pisał sir Ber­nard Lovell (The Individual and the Universe, 1958) — warstwy zewnętrzne pozostały zimne, jeśli zaś w chmurze pyłowej istniały już jakieś złożone cząsteczki lub organizmy, to zachowały one-swą toż­samość” (porównaj Anaksagoras).Zajmiemy się później tym „prebiotycznym pyłem” i warunkami możliwości istnienia życia w jakiejkol­wiek formie. Wolno posunąć się do stanowczego stwierdzenia, że Ziemia nie jest jedyna w tym wzglę­dzie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *