ZAAWANSOWANIE OCEANOGRAFII

Tak zatem po II wojnie światowej oceanografia awansowała w hierarchii nauk. Długotrwała niechęć do przyznania jej wyższej rangi w niemałej mierze wyniknęła z nazewnictwa: ,,-grafia” wskazuje, że cho­dzi raczej o dyscyplinę opisową niż o badania podsta­wowe, sugeruje użytkowość kartograficzną na usłu­gach transportu morskiego. Wprawdzie, kiedy Ka­rol II zakładał w Londynie Królewskie Towarzystwo Naukowe;, troszczyło się ono głównie o takie właśnie sprawy, przede wszystkim o żeglugę, lecz rosnąca specjalizacja nauk ścisłych obniżyła status tych ^dzia­łów studiów”. Rosjanie nazwali oceanografię oceano­logią — słowo logos oznacza poznanie — przez co zy­skała ona odpowiednią rangę w Akademiach.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)