ZASKAKUJĄCA WIADOMOŚĆ

Pierwsza, wewnętrzna, z Ziemią w środku — sięga do około 2000 mil ponad powierzchnię naszej pla­nety; druga — zewnętrzna, rozciąga się około 8000 do 17 000 mil ponad nią.Potem w 1962 roku Pioneer 5 dostarczył zaskaku­jącej wiadomości, że wzmożona radiacja i zaburzenia pola magnetycznego występują też w odległości 40 do 60 tysięcy mil od Ziemi oraz że granica ziemskiego pola magnetycznego leży w przestrzeni międzyplane­tarnej dwukrotnie dalej od Ziemi niż dopuszczały dotychczasowe supozycje. Jednym z bezpośrednich skutków tego odkrycia było ujawnienie nowego ry­zyka, na które narażeni być mieli podróżnicy między­planetarni, ponieważ przy przelocie przez strefę ma­gnetyczną musieliby ulec napromieniowaniu od 10 do rentgenów na godzinę, podczas gdy istota ludzka znosi dobrze do 5 rentgenów Ozna­czało to konieczność dodatkowych zabezpieczeń.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)