ZAWARTOŚĆ W ATMOSFERZE

Zawartość CO2 w atmosferze mogła w ten sposób skurczyć się w sto­sunkowo krótkim (w geologicznej skali) czasie o po­łowę, co oznaczałoby spadek temperatury o 6,9°F (3,83°C). Wskutek tego lodowce rozpostarłyby się po powierzchni kontynentów, wiążąc wilgoć w postaci lodu i obniżając poziom oceanów o 5 do 10 procent w momencie maksimum zlodowacenia. W tak zredu­kowanych oceanach dwutlenku węgla byłoby za dużo, oddałyby więc jego nadmiar atmosferze, powodując podniesienie jej ciepłoty i inicjując w ten sposób na­stępny cykl. Mowa tu jednak o cyklach rzędu 50 ty­sięcy lat. Lecz zobaczmy, co mogłoby się zdarzyć za lat 50. Wiadomo, że rośliny „wypożyczają” 60 miliar­dów ton dwutlenku węgla na cele fotosyntezy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)