ZBLIŻENIE DO PEWNEGO STANU

Obecnie przyj­muje się, że na początku i przez miliardy lat Ziemia nie była stopiona. Później zbliżyła się zapewne do stanu płynnego pod wpływem ciepła generowanego przez rozszczepialne atomy wchodzące w skład ma­terii ziemskiej. W pewnej chwili Ziemia stała się naj­widoczniej na tyle plastyczna, że mogły się w niej wydzielić rozmaite warstwy, które sejsmologowie umieją dzić rozróżnić.Substancje radioaktywne generujące ciepło wyka­zują tendencję do wiązania się z lżejszymi pierwia­stkami obecnymi głównie w warstwach zewnętrz­nych, szczególnie w skorupie. To by tłumaczyło stan stały jej środka, jednorodność głębszej części war­stwy pośredniej i niejednorodność jej górnej części.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂