ŻYJĄCE ORGANIZMY

Organizmy żyjące w tej górnej warstwie rozkładają materię orga­niczną, wydzielają związki chemiczne, potrzebne ro­ślinom jako składniki odżywcze, oraz spulchniają glebę, dzięki czemu zatrzymuje ona wilgoć, a korze­niom łatwiej jest oddychać. Z tej górnej warstwy gleby wyrastają rośliny, którymi żywią się zwierzę­ta i ludzie i które równocześnie tworzą powłokę chro­niącą glebę przed erozją. Wszystko to razem wystawione jest na promienio­wanie przenoszące ze Słońca energię, która w ten spo­sób określa z oddali warunki środowiskowe naszej planety. Natomiast na litosferę wpływ tego mecha­nizmu jest niewielki, polega na powierzchniowych działaniach sił erozyjnych, które rzeźbią i ścierają skały oraz na osadzaniu się węglonośnych warstw po­wstałych z pierwotnej materii organicznej, która prze­chowała energię Słońca nagromadzoną w postaci wę­glowodorów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂