POTRZEBNY ZWIĄZEK

Aby powstały, potrzebny jest jakiś za­wiązek: okruch gliny, otoczak bazaltowy lub nawet ząb rekina. Mangan przynoszą do morza rzeki i źró­dła podmorskie, pochodzi też z rozkładu dennych osa­dów wulkanicznych. Jony manganu reagują z tlenem i strącają się jako cząsteczki dwutlenku manganu, które zbrylają się i opadają na dno. Te koloidalne cząstki mają powi­nowactwo z żelazem, które zachowuje się podobnie. Przesączając się przez wodę przyciągają jony niklu, kobaltu i innych minerałów. Jako elektrycznie nała­dowane przywierają na dnie do przewodliwych mate­riałów o twardych powierzchniach i stają się jakby nieorganicznymi czaszołkami. Przyciągając jony z wody rosną nadal. Jest to proces bardzo powolny, największe tempo przyrostu — oceniane metodą da­towania radioaktywnością — wynosi 1 milimetr na tysiąc lat.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)