ROZDROBNIENIE MATERII

Tak dzieje się, kiedy opadającej na dno rozkładającej się materii jest więcej niż wol­nego tlenu. Rozmnażają się wtedy nie napotykając na konkurencję szczepy bakterii, które tlen uzyskują re­dukując jony siarczanowe: wydzielają one siarkowo­dór (siarczek wodoru), gaz zabójczy dla innych form życia. Tak więc poza fizycznym transferem pierwiast­ków funkcjonuje też coś w rodzaju windy biologicz­nej, i trzeba będzie bardziej systematycznie zbadać jej charakter i zasięg, jeśli mamy przekszałcić morza w podwodne łąki i pastwiska dla stworzeń, które do­piero przyjdzie nam udomowić. W rozmaity sposób minerały dostają się do ocea­nów. Jedne przenikają z płaszcza Ziemi przez wulka­niczne kanały i szczeliny, inne pochodzą z meteory­tów, dla których ocean jest łatwiejszym do trafienia celem niż powierzchnia lądowa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Cześć. Jestem Marian a to blog, który prowadzę. Bardzo się cieszę, że tu jesteś i czytasz to co mam do powiedzenia. Mam nadzieję, że treści moich wpisów będą do Ciebie przemawiać i zostaniesz ze mną na dłużej 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)